STT Mã xe TÊN XE NGUỒN GỐC ĐỘNG CƠ GIÁ NIÊM YẾT % PHÍ TRƯỚC BẠ
1 CG Altis 1.8E MT Lắp ráp 1.8 I4 Dual VVT-i 697,000,000 10%
2 CK Altis 1.8E CVT Lắp ráp 1.8 I4 Dual VVT-i 733,000,000 10%
3 CK 070 Altis 1.8E CVT Lắp ráp 1.8 I4 Dual VVT-i 741,000,000 10%
4 CV Altis 1.8G CVT Lắp ráp 1.8 I4 Dual VVT-i 791,000,000 10%
5 CV 070 Altis 1.8G CVT Lắp ráp 1.8 I4 Dual VVT-i 799,000,000 10%
6 CZ Altis 2.0V CVT Lắp ráp 2.0 I4Dual VVT-i 889,000,000 10%
7 CZ 070 Altis 2.0V CVT Lắp ráp 2.0 I4Dual VVT-i 897,000,000 10%
8 CQ Altis 2.0V Sport Lắp ráp 2.0 I4Dual VVT-i 932,000,000 10%
9 CQ 070 Altis 2.0V Sport Lắp ráp 2.0 I4Dual VVT-i 940,000,000 10%
10 AE Avanza 1.3MT Nhập khẩu 1.3 I4 544,000,000 10%
11 AG Avanza 1.5AT Nhập khẩu 1.3 I4 612,000,000 10%
12 KE Camry 2.0E Nhập khẩu 2.0 I4 VVT-i 1,029,000,000 10%
13 KE 089 Camry 2.0E Nhập khẩu 2.0 I4 VVT-i 1,037,000,000 10%
14 KZ Camry 2.5Q Nhập khẩu 2.5 I4 Dual VVT-i 1,235,000,000 10%
15 KZ 089 Camry 2.5Q Nhập khẩu 2.5 I4 Dual VVT-i 1,243,000,000 10%
16 FK 070 Fortuner 2.4 AT 4×2 Lắp ráp 2.4 I4 diesel 1,104,000,000 10%
17 FK Fortuner 2.4 AT 4×2 Lắp ráp 2.4 I4 diesel 1,096,000,000 10%
18 FG Fortuner 2.4 MT 4×2 Lắp ráp 2.4 I4 common rail 1,033,000,000 10%
19 FXS 070 Fortuner 2.7V 4×2 AT SPORT Nhập khẩu 2.7 I4 VVT-i 1,199,000,000 10%
20 FX Fortuner 2.7AT 4×2 Nhập khẩu 2.7 I4 VVT-i 1,150,000,000 10%
21 FX 070 Fortuner 2.7AT 4×2 Nhập khẩu 2.7 I4 VVT-i 1,158,000,000 10%
23 FV 070 Fortuner 2.7AT 4×4 Nhập khẩu 2.7 I4 VVT-i 1,244,000,000 10%
24 FV Fortuner 2.7AT 4×4 Nhập khẩu 2.7 I4 VVT-i 1,236,000,000 10%
25 FVD Fortuner 2.8 AT 4×4 Lắp ráp 2.8 I4 diesel 1,354,000,000 10%
26 HK 070 Hilux 2.4 4×2 AT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 670,000,000 6%
27 HK Hilux 2.4 4×2 AT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 662,000,000 6%
28 HE 070 Hilux 2.4 4×2 MT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 630,000,000 6%
29 HE Hilux 2.4 4×2 MT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 622,000,000 6%
30 HG 070 Hilux 2.4 4×4 MT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 780,000,000 6%
31 HG Hilux 2.4 4×4 MT Nhập khẩu 2.4 I4 diesel 772,000,000 6%
32 HQ 070 Hilux 2.8G 4×4 AT Nhập khẩu 2.8 I4 diesel 886,000,000 6%
33 HQ Hilux 2.8G 4×4 AT Nhập khẩu 2.8 I4 diesel 878,000,000 6%
34 IE Innova E Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 771,000,000 10%
35 IG 070 Innova G Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 855,000,000 10%
36 IG Innova G Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 847,000,000 10%
37 IV 070 Innova V Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 979,000,000 10%
38 IV Innova V Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 971,000,000 10%
39 IGM 070 Innova Venturer GS Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 887,000,000 10%
40 IGM Innova Venturer GS Lắp ráp 2.0 I4 Dual VVT-i 879,000,000 10%
41 LC Land Cruiser 200 Nhập khẩu 4.6 V8 VVT-i kép 4,030,000,000 10%
41 LC 070 Land Cruiser 200 Nhập khẩu 4.6 V8 VVT-i kép 4,030,000,000 10%
42 LP Land Prado Nhập khẩu 2.7 I4 Dual VVT-i 2,340,000,000 10%
43 LP 070 Land Prado Nhập khẩu 2.7 I4 Dual VVT-i 2,348,000,000 10%
44 RG Rush S 1.5AT Nhập khẩu 1.5 I4 668,000,000 10%
45 VE0 Vios 2020 1.5E MT 3AB Lắp ráp 1.5 I4 Dual VVT-i 470,000,000 10%
46 VE07 Vios 2020 1.5E MT 7AB Lắp ráp 1.5 I4 Dual VVT-i 490,000,000 10%
47 VK0 Vios 2020 1.5E CVT 3AB Lắp ráp 1.5 I4 Dual VVT-i 520,000,000 10%
48 VK07 Vios 2020 1.5E CVT 7AB Lắp ráp 1.5 I4 Dual VVT-i 540,000,000 10%
49 VG0 Vios 2020 1.5G CVT Lắp ráp 1.5 I4 Dual VVT-i 570,000,000 10%
50 WG Wigo 1.2 AT Nhập khẩu 1.2 I4 405,000,000 10%
51 WE Wigo 1.2MT Nhập khẩu 1.2 I4 345,000,000 10%
52 YG Yaris G Nhập khẩu 1.3 I4 VVT-i 650,000,000 10%
53 Alphard Alphard Luxury Nhập khẩu 3.5 DOHC Dual VVT-i 4,038,000,000 10%
54 Alphard 070 Alphard Luxury Nhập khẩu 3.5 DOHC Dual VVT-i 4,046,000,000 10%